Leiden Art hub is de plek waar EST haar tentoonstellingen organiseert, maar ook de plek waar wij andere stadsmakers uitnodigen deel te nemen. Hier werkt EST samen met Stichting Leidse Deken, Opstep, Studio Janet Vollebregt, Iemke van Dijk en Guido Winkler.

© Copyright EST art foundation